116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Navn Simen Andresen
Adresse Skansen 9
4608 Kristiansand
Telefon 4740546043
Mobil 40546043
E-post Send E-post
Født 21.06.1986
Kite deby 2008 Vinter
Utstyr Cabrinha Switchblade