116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Protokoll styremøte #1 sesongen 2005

Skrevet av Kjetil Johan Iversen
05.11.04 09:43

Dato:2. november 2004

Tidspunkt: 19:00

Sted: Lillesand

Tilstede:Svenn-Erik Kvannes,Anders Melgaard, Kjetil Johan Iversen,Børre Lauvrak

Samtlige styremedlemmer var tilstede, og møte ble dermed satt i gang. Børre ble valgt til å føre protokoll.

Sak 01/05 – Styreverv

Styrets leder Kjetil Johan Iversen

Økonomiansvarlig Svenn-Erik Kvannes Arrangementansvarlig Anders Melgaard

Pressesjef Børre Lauvrak

Sak 02/05 – Arrangementer sesongen 2005

Styret vedtok å gjennomføre følgende arrangementer for sesongen 2005:

1. Snow Tour 2005 Hovden: 18-20 februar

2. Klitmøllercup: 05-08 mai

3. Downwindrace 2005: 02-03 juli

4. Summer Camp Arendal:Juli / august Arendal

5. SM – Lista: 27-28 august

6. Utenlandstur: September / oktober

Det ble diskutert muligheter rundt sikkerhet vedrørende downvindracet, og det ble enighet om at klubben må stille krav til ferdigheter på kitere og deltakere som vil være med. Det vil også bli stilt krav til antall følgebåter i forhold til antall deltakere. Formelt skjema for ”ansvarsfraskrivelse” fra klubbens side vil bli utarbeidet.

Se for øvrig vedlagte kalender for sesongen 2005.

Sak 03/05 – Rekruttering/kurs

Det ble konstatert at kursvirksomheten er en utfordring med store forbedringspotensialer. Styre besluttet at første prioritet må være å få tak i personer som er interessert i tjene noen penger på å holde kurs. Kjetil har ansvar for å få ut en mail til medlemmer og aktuelle kandidater vedrørende dette.

Det ble vedtatt at det skal gjennomføres nybegynnerkurs i forbindelse med arrangementet på Hovden, i Klitmøller og i Arendal.

Sak 04/05 – Investeringer

Styret vedtok at det skal kjøpes inn musikkanlegg til en pris på rundt kr 10.000,-.

Anlegget kan leies ut når det ikke er i bruk av klubben. Prisen pr. helg vil bli på kr. 400,- for medlemmer og kr. 1 000,- for ikke-medlemmer. Det vil bli utarbeidet et formelt skjema som skal benyttes ved utleie, leietaker og utleier signerer skjema. Ordning med forsikring og/eller depositum vil bli undersøkt nærmere.

Det ble besluttet å selge den ene klubbkiten som nå eksisterer til en pris som overstiger kr. 4.500,-. Svenn følger opp.

Avhengig av hvordan kursvirksomheten utvikler seg, vil det bli kjøpt inn brukte drager klubben.

Det vil bli lagt vekt på pris og brukervennlighet ved eventuelle innkjøp av drager.

Værstasjon og gummibåt ble diskutert, og styret bestemte seg for å nedprioritere dette kommende sesong.

Sak 05/05 – Sponsorer

Styret kom frem til følgende sponsorkandidater som det i første omgang vil bli jobbet videre med:

Ansvarlig:

 Hettegenser.no Anders

 Intersport Svenn

 Fluid Anders

 Surfsentrum Svenn evt. Gordon

 Colorline Anders

I første rekke kommer eventuelle avtaler til å innebære rabatter på utstyr til medlemmer, samt klær/utstyr/artikler til klubben og klubbarrangementer.

Sak 06/05 – Eventuelt

Webside

Styret ble enige om å iversette følgende tiltak for å øke aktiviteten på hjemmesiden:

 Styret ble enige om å legge inn link fra hjemmesiden til Tallak Tveide’s Spotguide. Styret vil oppfordre alle til å aktivt bruke/utvikle spotguiden. Tallak vil bli spurt om å ha ansvaret for å oppdatere/utvikle det som allerede ligger på hjemmesiden, samt samkjøre dette med sin egen spotguide.

 Månedlige nyhetsbrev der hendelser sist måned beskrives. Det ble også fremmet forslag om at disse nyhetsbrevene kan inneholde intervjuer av klubbens medlemmer eller andre ”kitepersonligheter”. Styret ble enige om at Brigt Valland kan være en aktuell kandidat for denne oppgaven. Børre følger saken videre.

 Det ble enighet om å opprette et eget område med reisebrev på hjemmesiden. Reisebrevet fra Klitmøllercup 2004 legges inn.

Tilrettelegging for kiting på Bystranda

Gordon har vært i kontakt med havnevesenet og parkvesenet om å få lov til å pukklegge en ”sti” ut i vannet på moloen slik at det blir lettere å komme seg ut i vannet. Det må sendes søknad til Havnevesenet for å få bekreftet at det er lovlig å kite på fjorden. Da Gordon allerede har opprettet kontakt, ble styret enige om å spørre Gordon om han kan ta ansvar for å følge opp saken.

Styremøtet ble deretter hevet.