116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Årsmøte 2004

Skrevet av Kjell Fredvik
14.10.04 08:59

Det vil bli avholdt årsmøte i Kristiansand Kiteklubb torsdag 21. oktober kl. 19.30 i Restauranten Lanternen på Hamresanden. Styret oppfordrer alle klubbens medlemmer til å møte opp

Årsmøte 2004

Sted: Restaurant Lanternen på Hamresanden

Tid: Torsdag 21. oktober kl. 19.30

Saksliste:

1. Styrets årsberetning

2. Regnskap

3. Valg av nytt styre

4. Krav til styret

5. Arrangementer – hva gikk galt i år?

6. Nye datoer for tur/ konkurranse med

ansvarlig arrangør.

7. Hvordan jobbe aktivt for å få flere

medlemmer.

8. Sponsor.

9. Disponering av medlemskontingent - innkjøp

av utstyr m.v.

10. Diverse

I tillegg til ovennevnte blir det visning av film samt noe å spise.

Med hilsen

Kjell Fredvik

Formann