116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

La Manga - Oppgjørets time

Skrevet av Kjell Fredvik
18.05.04 10:55

Resterende utgifter i forbindelse med turen til La Manga utgjør kr. 500,- pr. person. Det er fint om alle som var med på turen kan innbetale kr. 500,- på klubbkonto 3060.18.91677 med det første.

Ovennevnte knytter seg til leie av Kalldethvaduvil for kr. 4.000,-. I tillegg var det enighet på turen om å betale tilsvarende beløp til Kornelis for leie av Cassa Cessi og egandel i forbindelse med kollisjon. Til sammen kr. 8.000- hvilket utgjør kr. 500,- pr. person.

Håper dette er greit for alle

Vil ellers takk for en fin tur.

Kjell Fredvik

KK