116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

NM 2004

Skrevet av Kjell Fredvik
25.03.04 14:20

Norges Kiteforbund og Hallingskarvet kiteklubb arrangerer 26.-28.mars

Norgesmesterskap og finaler i Norgescup Snowkiting, Statkraftcup 2004.

Norges Kiteforbund og Hallingskarvet kiteklubb arrangerer 26.-28.mars

Norgesmesterskap og finaler i Norgescup Snowkiting, Statkraftcup 2004.

Mange av verdens beste kitere på snø er nordmenn og vil delta i helgens

arrangement.

Blant de påmeldte er:

- Arulf Refsnes

- Remi Meum

- Torstein Greni

- Christopher Dons

- Sigve Botnen

- Bjørn Kaupang

- Erling Lefsaker

Konkurransene vil bli avviklet fredag og lørdag i fjellene rundt Geilo.

I vedlagte program finnes detaljer om transport og annen nyttig

informasjon.

Hardangervidda er et av de aller beste områder for kiting i verden.

Årsaken ligger i mangfoldet av steder og kite. Arrangøren ønsker av

denne grunn at spesifikk destinasjon for race avgjøres så tett innpå

rennstart som mulig. Dette for å velge det mest optimale rennsted. Alle

opplysninger rundt rennet kan fås på Lille Blå 32092888. Telefonen er

bemannet fra 08.00 til 03.00 hver dag.

Vedlagt er informasjon om Statkraftcup, snowkiting i norge og om

konkurransene.

Ferske bilder vil bli å finne på web,

www.norgeskiteforbund.no/resultater_filefjell.htm

Ønskes mer informasjon, billedmateriell eller annet kan Norges

Kiteforbund kontaktes på mailto:mail@norgeskiteforbund.no

Resultater fra konkurransene legges ut på www.norgeskiteforbund.no

lørdag ettermiddag og vil samtidig bli distribuert på e-post sammen med

offiseielle bilder til mottagere av denne mailen.

For praktisk infomasjon og detaljer om arrangementet kontakt: Norges

Kiteforbund -Gunnar Grinaker - 91390713 mailto:gg@norgeskiteforbund.no

Hallingskarvet Kiteklubb - Jon Sletto - Infomasjonstelefon 32092888

Med hilsen

Norges kiteforbund