116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Vintersamling 2004

Skrevet av Kjell Fredvik
24.02.04 15:32

Det nærmer seg klubbens vintersamling. Arrangementet er planlagt på Hovden 5-7 mars. Det er ønskelig med en tilbakemelding på om denne helgen passer, hvem som vil være med, samt synspunkter med hensyn til overnatting evt. flytting av arrangementet til Eikerapen.