116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Innkalling til årsmøte i Norges Kiteforbund

Skrevet av Kjell Fredvik
16.12.03 08:28

Norges Kiteforbund inviterer med dette til første ordinære årsmøte for forbundet.

Medlemmer i kiteklubber tilsluttet Norges Kiteforbund har stemmerett under årsmøtet. Utover dette er alle velkomne som observatører.

Forslag til kandidater, eller saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må fremmes via mail til Norges Kiteforbund innen 8.januar 2004 på mail: mail@norgeskiteforbund.no

Fullstendigige dokumenter med dagsorden, årsmelding, regnskap, budsjett og innkomne forslag tilgjengeliggjøres på mail til klubbene samt på www.norgeskiteforbund.no fredag 9.januar 2004

Sted og tid

Dato 15. januar 2004

Tid 18.00 Presis

Sted Stortorvets Gjestgiveri

Adresse Grensen 1, 0159 Oslo

For mer informasjjon om årsmøtet og agenda sjekk www.norgeskiteforbund.no

Vi ber om at klubbene bekjentgjør innholdet av denne mailen på sine hjemmesider

Velkommen

Interimstyret, Norges Kiteforbund