116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Utlysning av Norgesmesterskap og NorgesCup i kite

Skrevet av Kjell Fredvik
14.11.03 08:26

Norges Kiteforbund (NKF) søker etter tekniske arrangører av NorgesCup-runder og NM i Kiteskiing 2004. Styret ber om en tilbakemelding på om klubbens medlemmer er interessert i at vi søker om å få et arrangement. Dette forutsetter at alle medlemmer stiller opp og gjør en innsats

Norges Kiteforbund skal arrangere Norgesmesterskap i Kiteskiing 2004 i tillegg til 2 arrangement som sammen skal inngå i NorgesCup i Kiteskiing 2004.

Det skal under alle arrangementene konkurreres i både race og freestyle.

Norges Kiteforbund (NKF) søker etter tekniske arrangører av NorgesCup-runder og NM i Kiteskiing 2004. Klubber tilsluttet NKF kan søke om arrangement og tildelingen skjer på grunnlag av søknad og totale forslag til arrangementsløsning. NKF vil sikre hovedsponsor, sekretariat, racemaster og hoveddommer samt utstyr for avvikling av det enkelte arrangementet.

Som forbund og ansvarlig arrangør vil NKF bidra med hovedsponsor til arrangementene. Basert på søkeklubbens forslag til budsjett ønsker NKF å sikre gode økonomiske betingelser for arrangørene gjennom aktivt samarbeid om sponsoraktiviteter.

Til eksempel fikk Drammen Kiteklubb et overskudd på ca 10 000 kr etter NM i Kitebuggy 2003, selv med en relativt begrenset sponsorinntekt.

Tidspunkt

Datoer for arrangementene i NorgesCup og Norgesmesterskap er satt til

20-22 feb NorgesCup runde 1

12-14 mars NorgesCup runde 2

25-28 mars Norgesmesterskap i Kiteskiing 2003

NorgesCup runde

En NorgesCup runde gjennomføres etter følgende

program:

Fredag ? Ingen konkurranse

o Trening for deltagere som ønsker det

o Registrering og innkvartering

o Rigging av arena

Lørdag - Første konkurransedag

o Racemeeting

o 1 + (1) gjennomkjøring Freestyle snowboard og ski

o 1 + (1) gjennomføring Race

o Middag med sosialt

Søndag - Andre konkurransedag

o Racemeeting

o 1 +(1) Gjennomføring av race

o Premieutdeling

o Nedrigging av arena

Ved gjennomføring av NorgesCup runde skal det gjennomføres 2 freestyle øvelser og minimum 1 gjennomkjøring av race.

Norgesmesterskap

NM gjennomføres etter følgende program:

Torsdag - Ingen konkurranse

o Trening for deltagere som ønsker det

o Registrering og innkvartering

o Rigging av arena

Fredag - Første konkurransedag

o Racemeeting

o 1+ (1) gjennomkjøring Freestyle snowboard og ski

o Sosialt

Lørdag - Andre konkurransedag

o Racemeeting

o 1 + (1) gjennomkjøring Freestyle snowboard og ski

o 1 + (1) gjennomføring Race

o Middag med sosialt

Søndag - Tredje konkurransedag

o Racemeeting

o 1 +(1) Gjennomføring av Race

o Premieutdeling

o Nedrigging av arena

Ved gjennomføring av NM skal det gjennomføres 2 freestyle øvelser og minimum 1 gjennomkjøring av race. Ved for stor påmelding til NM vil deltagere som har deltatt i NorgesCup ha førsteprioritet for deltagelse, og seeding gjøres på grunnlag av sammenlagt resultater fra NorgesCup.

Ønsker du å søke

Ønsker du å søke om tildeling av arrangement må du snarest kontakte Norges Kiteforbund.

Avhengig av hvilket arrangement din klubb ønsker å få tildelt vil du få tilsendt relevant info.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for alle arrangementene er 2 des 2003 kl 1700. Søknaden sendes via mail til mail@norgeskiteforbund.no

Vurdering av søknader

Ved vurdering av de aktuelle søknadene vil Norges Kiteforbund legge vekt på, i prioritert rekkefølge:

Tilgjengelig spot for alle vindretninger

Opplegg for sosialt

Sikkerhet

Tilgjengelighet for tilskuere

Servering og overnattingsmuligheter for deltagere og tilskuere

Budsjett

Program for arrangementet

Mat og drikke under gjennomføring av konkurransen

Vi vil med dette oppfordre klubbene til å ta kontakt med hverandre og potensielle støttespillere slik at vi kan få tekniske arrangører til alle arrangementene.

For mer info se www.norgeskiteforbund.no, eller ta kontakt via mail@norgeskiteforbund.no

Vennlig hilsen

Norges Kiteforbund