116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Medlemskontingent 2009

Skrevet av Lars Christian Beckmann Østeby
29.04.09 11:23

Da er det på tide å betale inn kontingenten for 2009

I år som alle tidligere oppfordrer vi alle til å bidra litt med et beskjedent innskudd til kite klubben vår.

Vi har i år valgt å dele inn i to grupper, de over og de under 18 år. Håper ingen føler seg tråkket på av den grunn!

Over 18 år: Kr 200,-

Under 18 år: Kr 100,-

Pengene går til drift av web-side, arrangementer (vi går for noen fler samlinger i år) og etter NKF ble medlem av NSF går noe penger dit.

Det er likevel samme beløp som i fjor!

Kontonr: 3060.18.91677

merk med: kontingent 2009 + navn

Husk: Alle som skal være med på klubbturer skal betale medlems kontingent.

mvh

Styret