116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Bruk av Nordhasselvika

Skrevet av Tallak Tveide
08.11.08 09:55

Fylkesmannens miljøvernavdeling har kontaktet klubben og gjort oss oppmerksom på at det foregår brettsport i Nordhasselvika. Dvs områdene rundt Bausje og Lille Rauna.

Vi er klar over at det kanskje ikke dreier seg om kiting, men klubben ønsker uansett å minne på at dette området er fuglefredet og absolutt 'no go' for kiting året rundt.

Fylkesmannen truer med anmeldelse av ytterligere brudd på vernereglene.

For de som ønsker å kite på Lista er veldig gode alternativer Havika og Kviljo stranden, hvor det er tillatt å kite.