116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Medlemskontingent 2008

Skrevet av Christopher Fornebo
22.02.08 17:46

Da er det igjen tid for innbetaling av kontingent. Kontingenten er i år satt til kr 200,- pr medlem.

Kontingenten innbetales på kontonummer: 3060 18 91677 og merkes med "navn" og "kontingent 2008"

Medlemslisten vil innen rimelig tid bli oppdatert.

Dere som evt. har betalt kr 100,- som var prisen for 2007 setter inn mellomlegget på klubbkontoen.

Kontingenten dekker løpende utgifter som webside, kostnader til vindmåler og diverse vedrørende turer. Vi har også tenkt å få bygget en slider eller kicker i år. Som medlem får du også benytte klubbens rabatter på bla. annet Fluid, Surface, Urge, ZPA Sport og Robins Hood.

Vi ser fram til en super 2008 sesong med masse vind, kiting og annet sprell.

Med vennlig hilsen

Styret i Kristiansand Kiteklubb