116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Kiting på Bua offisielt tillatt

Skrevet av Tallak Tveide
11.11.07 16:48

Det har vært forbudt en stund å kite på Bua. I høst fikk windsurferene gjennom et unntak, og nå viser det seg at dette unntaket også gagner kiterene.

I starten var det en forståelse av at dette unntaket kun gjalt for windsurfing, men etter fredagen hvor det var to kitere på stedet har windsurferene gått med på at dispensasjonen må tolkes til også å gjelde kiting.

I alt ti dager i året må det søkes om å bruke "kvotedager" for å bølgesurfe på Bua (østre odde på Bausje eller Lille-Rauna). Kiting kan starte i Bausje men bare gå i transportetappe ut til Bua på slike dager.

Kvotedager bestemmes ved at nok personer melder sin ankomst på siden surfersinfo.no. Det må også være sepsielle vindforhold tilstede.

For mer info, sjekk: http://www.surfersinfo.no/index.php?showtopic=4011

Dette må dermed sies å være en middels stor gratisseier for kiterene!