116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Kontingent 2003

Skrevet av Kjell Fredvik
11.09.03 09:57

Alle som ikke har betalt medlemskontingenten for 2003 må betale kr. 250,- til klubbkonto 3060.18.91677

Det har vært litt dårlig informasjon med hensyn til medlemskontingent dette året. Saldo på kontoen pr. 8. september var kr. 2.062,-. Dette betyr at det er svært mange som ikke har betalt kontingenten for i år. Det er fint om alle som ikke har betalt, setter inn kr. 250,- på nevnte kontonummer. Merk betalingen med navn og medlemsnummer. Det vil etter hvert bli markert på medlemslisten hvem som har betalt og ikke betalt.

Kontingenten skal dekke medlemskap i NKF, eget no.domene, kostnader ved ulike arrangementer, premier m.v. All personlig innsats i klubben skjer på frivillig basis og uten noen form for økonomisk kompensasjon.

Med hilsen

Kjell Fredvik

(formann)