116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Ulvøysund - ny spot

Skrevet av Tallak Tveide
02.08.07 17:44
CF i fri utfoldelse

Takk til hr Fornebo som har banet vei for en ny ganske genial (utfra alternativene) spot i Kristiansandsområdet.