116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Kiting på lista

Skrevet av Tallak Tveide
19.06.07 15:50
Fuglen lever farlig på Lista

Vi har nå utarbeidet retninglinjer for kiting på lista i samarbeid med Fylkesmannen. Vi håper at alle klubbens medlemmer leser dette og følger det etter beste evne.

Klikk på menyen "Kiting på Lista" for å lese artikkelen.