116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Status for fredning på Hasseltangen

Skrevet av Tallak Tveide
02.03.07 09:09
Skilt laget av ornitolog

Hasseltangen ble nylig fredet. For det meste dreier dette seg om landskapsvern som om noe er positivt for kitere. Ruagerkilen er fuglevernsområde og skal dermed ikke brukes til kiting. I alle fall er dette stedet lite egnet for kiting. Badeområdet på Hasseltangen kan benyttes som tidligere.