116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Medlemskontingent 2007

Skrevet av Børre Lauvrak
11.02.07 17:56

Da er det igjen tid for innbetaling av kontingent. Kontingenten er i år satt ned til kr 100,- pr medlem.

Kontingenten innbetales på kontonummer: 3060 18 91677 og merkes med "navn" og "kontingent 2007"

Medlemslisten vil innen rimelig tid bli oppdatert

Dere som evt. har betalt gammel pris for 2007 vil få mellomlegget tilbakebetalt på konto.

Kontingenten dekker løpende utgifter som webside, kostnader til vindmåler og diverse vedrørende turer. Som medlem får du også benytte klubbens rabatter på bla. annet Fluid.

Med vennlig hilsen

Styret i Kristiansand Kiteklubb