116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Norges Kiteforbund

Skrevet av Henrik Buestad
10.09.03 14:38

Som dere sikkert har fått med dere jobbes det med å stable et uavhengig kiteforbund på beina, Norges Kiteforbund.

Formålet med Norges Kiteforbund er å danne en paraplyorganisasjon som vil ta vare på kiteklubbene i Norge, samt deres medlemmers interesser for å ivareta sporten på best mulig måte. For å få til dette er vi avhengig av et samarbeid med klubbene rundt om i Norge hvor klubbene selv, med hjelp av NKF, drar sporten videre i den retning kiterne selv ønsker det.

Forbundet jobber i dag med avtaler som omfatter blant annet reiser, som vil komme alle medlemmer i kiteklubber tilsluttet Norges Kite Forbund til gode. Samtidig er vi i ferd med å få til sponsoravtaler som vil kunne sikre klubbene støtte og inntekter ved avholdelse av både lokale og nasjonale arrangementer og sosiale happenings.

Vi i styret i NKF ser for oss å forsøke å samle klubbene som ønsker å være med på arrangementer i form av NKF i løpet av en måneds tid. Sammen med klubbene vil vi forsøke å stable en gruppe på beina som kan være med å organisere en NorgesCup i vinter, samt en gruppe som vil se på et regelverk som vil være gjeldende ved alle NKFs arrangementer. Dette vil kun la seg gjøre sammen med dere.

Dette, i tillegg til en arrangør av NM i kiteskiing, vil vi forsøke å ha på plass innen 01.12.03. I løpet av januar vil NKF avholde sin første generalforsamling og et nytt styre vil bli valgt av alle forbundets medlemmer.

Med denne mailen håper vi å nå alle kiteklubbene i Norge i et forsøk på å samle de seriøse og organiserte klubbene. For å unngå at det spretter opp useriøse klubber med kun 2 medlemmer som kun ønsker å dra til seg godene, må vi sette ned noen få kriterier for å kunne bli tilsluttet NKF. Dette vil være antall medlemmer, en satt ukommersiell organisasjon/styret og at klubben er tilgjengelig for alle kitere som naturlig vil sogne til klubben.

NKF vil imidlertid måtte kreve en symbolsk sum av klubbene for hvert medlem som er tilknyttet NKF. Dette for å kunne dekke kostnadene med å ha en hjemmeside på nettet. Denne summen vil bestemmes fortløpende av NKFs medlemmer på generalforsamlingene i januar. Vi jobber i dag med et nytt nettsted hvor blant annet klubbene selv kan logge seg inn og ha sine egne undersider de styrer selv. Denne plattformen vil være på plass i løpet av noen få uker.

Vi som i dag sitter i styret i NKF har ikke mulighet til å dra dette lasset alene, men vi forsøker å lage et fundament, både organisatorisk og økonomisk, som vi ønsker å dra videre sammen med dere for å kunne ha det gøy sammen om det vi liker mest, å kite.

Vi hadde satt pris på om dere informerte deres medlemmer, slik at vi kan nå ut til kiterne i håp om å komme i kontakt med personer som vil hjelpe oss med å dra i gang en NorgesCup i vinter!

Håper å høre fra dere snart..

Vennlig hilsen

Norges Kiteforbund

V/ Reinert Hersleth