116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Fuglevernere og Windsurfere utarbeider ny vernepla

Skrevet av Tallak Tveide
29.01.07 19:41

Windsurferene er i gang og utarbeider et forslag til bruk av det vernede området på Lista. Bakgrunnen er en økende forbudsskilting og bøtelegging av vann-folk på Lista. I det forslaget er det kun windsurferenes og ornitologenes interesser som blir ivaretatt - dvs ingen flattvanskiting på Lista om det går gjennom.