116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Protokoll styremøte #2 sesongen 2006

Skrevet av Børre Lauvrak
15.06.06 23:44
Steinar 2004 Hvide Sande

Her er info om hva som rører seg i klubben og hva som kommer til å skje iløpet av sesongen.

Dato: 14. juni 2006

Tidspunkt: 20:30

Sted: Hos Børre

Tilstede: Svenn-Erik Kvannes, Tallak Tveide, Børre Lauvrak

3 av 5 styremedlemmer var til stede, møte ble satt i gang. Børre disket opp med grandis.

SAK 09/06 – ARRANGEMENT LØRDAG UNDER QUARTEN

Lørdag 8. juni arrangeres sosialt kitetreff med grilling på Grønningane ved Oksøy fyr. Dette skal være et arrangement for alle i klubben. Det vil ikke bli ”downvindrace”, men først og fremst et sosialt arrangement med frikiting og grilling. Det vil også bli en uhøytidlig Hangtimekonkurranse hvis vinden tillater det.

Klubben ordner med transport, partytelt, musikk og griller.

Tallak legger ut nyhet med flere detaljer samt påmelding.

SAK 10/06 – KLUBBÅTEN “KITANIC”

Akkurat som med Titanic, så ble vinterklimaet for hardt også for Kitanic. Båten knakk under mengder med snø i vinter.

Motoren er under overhaling. Tallak sjekker kostnader med å fikse båten, Svenn sjekker pris på billig ny båt. Kostnader til bensintank og båtplass kommer i tillegg.

Vi mener båten er et genialt tiltak for å få medlemmer på vannet. Prisen på reparasjon /ny båt avgjør om dette er noe vi satser på også i år. Ute i fjorden blåser det ofte!

Blir det båt håper vi alle vil benytte seg av den.

Regler for båten ligger på Spotguiden til Tallak.

SAK 11/06 – VÆRSTASJON I KR.SAND

Vindmåleren i Kristiansand (nær Oksøy) vil bli satt opp til helgen. Svenn tar ansvar.

Kostnad nytt batteri ca. 500,-.

Måleren poster til Vindsiden.no

SAK 12/06 – STATUS ØKONOMI

Børre la frem status over klubbens økonomi. Vi har kr. 11.500 til disp. Av dette besluttet styret at vi til enhver tid skal ha kr. 2.500 i backup til uforutsette utgifter, tap på arrangementer osv.

Vi har i fått inn netto kr. 3.800,- fra Melgaargruppen for vaktarbeid i forbindelse med russearrangement. Takk til de 5 som stilte i år. Vi håper flere er villige til neste år da dette er letttjente og gode penger for klubben.

43 av 68 har betalt kontingent. Vi håper flere tar seg bryet med å betale kontingenten. For å delta på klubbens arrangementer må kontingenten være betalt.

Kostnader som kommer i 2006:

-Båtkostnader?

-Batteri vindmåler

-Drift hjemmeside.

-div. vedrørende arrangementer

SAK 13/06 – VIDERE PLAN FOR SESONGEN 2006

Quitecamp 2006 – Kitearrangement lørdag 8. juli under Quarten på Grønningane. Tallak, Svenn og Anders fikser.

Filmkveld - Visning av Fornebos film fra årets DK tur (ikke helt ferdig enda). Dette skjer på ett eller annet utested i Kristiansand en fredag i sommer. Vi prøver også å få vise andre filmer, muligens ”The Game”. Børre koordinerer med Fornebo og Gordon.

Listasamling tidlig i August.

Høsttur – til Danmark, 31. august – 3. september

Årsmøte når det blir spiggent i vannet.

SAK 14/06 – HJELM

Styret vil komme med sterk oppfordring om bruk av hjelm. Dette vil bli lagt ut på hjemmesiden under en link med navn sikkerhet. Her vil sikkerhetsregler og ”skikk og bruk” med kiting også bli lagt ut.

Styret undersøker også fellesinnkjøp med rabatt på hjelmer. Vi har vært i kontakt med Sweet , og Stian K. har kontakter med Etto. Priser og bestilling blir lagt ut på nettet så fort som mulig. Svenn tar ansvar.

SAK 15/06 – HJEMMESIDEN

Endringer som skal prioriteres:

-Sikkerhetsbeskrivelse med oppfordring til bruk av hjelm.

-Litt om hvem vi i KKK er må legges inn.

Vi diskuterte i tillegg litt andre småting som bør rettes på.

SAK 16/06 – SLIDER PÅ HAMRESANDEN

Legges foreløpig på is…..

SAK 17/06 – EVENTUELLT

Behov for værstasjon i Arendal og Lista ble diskutert. Behovet er ikke tilstede i Arendal da arendalittene har full kontroll på vinden via Torungen WAP og SMS

Lista legges på is til vi har snakket med Kjell Arvid.

Gjennom Hettegenser.no jobbes det med ny bestilling av Klubbgensere og T-skjorter med logo. Hettegenser kommer på ca 250,- og tskjorte 100-150,- Litt avhengig av hvor mange som bestiller. Nyhet og bestilling kommer når ting og tang er på plass.

Styremøtet ble deretter hevet.

Arendal, 14. juni 2006

Styret KKK