116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Ny formann i klubben

Skrevet av Børre Lauvrak
22.01.06 17:31
Slitsomt uten Onepump?

Styret valgte sist tirsdag ny formann........og den heldige ble Gordon Hauge.

Her er protokoll fra sist styremøte:

Protokoll styremøte #1 sesongen 2006

Dato: 17. januar 2006

Tidspunkt: 18:00

Sted: Hos Svenn

Tilstede:

Svenn-Erik Kvannes

Brigt Valland

Kjetil Johan Iversen

Børre Lauvrak

Gordon Hauge

Tallak Tveide

Samtlige styremedlemmer var tilstede, og møte ble dermed satt i gang. Børre ble valgt til å føre protokoll.

Sak 01/06 – Styreverv

Følgende styreverv ble fordelt og enstemmig vedtatt:

Styrets leder - Gordon Hauge

Styremedlem - Brigt Valland

Styremedlem - Svenn-Erik Kvannes

Styremedlem - Tallak Tveide

Styremedlem - Børre Lauvrak

Sak 02/06 – Medlemskontingent

Vi fastsetter medlemskontingenten til kr 250 pr stk og kr 150 for juniorer (junior defineres som under 18 år). Svenn sender ut kontingenten asap. Vi purrer en gang, så rigges medlemslisten til ved sletting av de som ikke betaler. En rimelig frist må bli gitt.

Sak 03/06 – Båt

Båtansvarlig: Svenn

Sak 04/06 – Arrangementer sesongen 2005

Styret vedtok å gjennomføre følgende arrangementer for sesongen 2006:

1. Snow Tour 2006 Hovden: 10-12 mars Svenn og Kjetil, vi spør også dansken Lars

2. Klitmøllercup. 24-28 mai Børre og Brigt

3. Samling Lista Juni

4. Downwindrace 2006, Under Quarten Anders og Gordon

Datoene blir lagt i kalenderlinken på websiden.

Sak 05/06 – Kurs

Vi sletter kurslinken fra websiden å legger link til andre kurssteder.

Det jobbes med kurs på hovden.

Sak 06/06 – Investeringer

Ingen særskilte investeringer er påtenkt foreløpig. Det kom forslag om å bygge en kicker og en slider.

Andre kostnader er vedlikehold vindmåler og webside.

Sak 07/06 – Sponsorer

Styret kom frem til følgende sponsorkandidater som det i første omgang vil bli jobbet videre med:

 Hettegenser.no

 Urge

 Fluid

 Surfsentrum

 Surface

 Masterferries

I første rekke kommer eventuelle avtaler til å innebære rabatter på utstyr til medlemmer, samt spons av premier + div.

Sak 08/06 – Eventuelt

Webside

Følgende gjøres med hjemmesiden:

Brigt og Børre reviderer hjemmeside og sender forslag til styret og snakker med Henrik

Følgende vil bli vurdert:

- Plassmangel

- Flere bilder ved nyheter

- Vedtekter inn på siden

- Møtereferater inn på siden

- Antall treff inn på siden

- Endre meny, legge inn nye linker (Tallak’s Spotguide)

- Poll på evt. navneskifte?

Diverse

Andre ting som ble diskutert var:

- Dugnad Grønningane

- Tilrettelegging for kiting på Bystranda, vi avventer dette.

Styremøtet ble deretter hevet.