116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Styrets Årsberetning 2005

Skrevet av Kjetil Johan Iversen
12.01.06 11:02

Kristiansand Kiteklubb ble stiftet 21.03.2002. Klubben består pr. dags dato av 62 medlemmer som hovedsakelig har tilhørighet i Aust- og Vest-Agder. Klubben driver med både kitesurfing og snowkiting.

Medlemsmasse – rekruttering - miljø

Ved utgangen av 2004 hadde klubben 64 medlemmer på listen. Siden oppstart av klubben hadde ikke listen blitt gjennomgått, og det viste seg at det var flere medlemmer som ikke lenger var aktive og ikke betalte kontingenten. Styret gjennomgikk listen tidlig i 2005 i forbindelse med innkrevning av medlemskontingenten. Medlemsmassen ble redusert med 26 personer. Siden den gang har det meldt seg inn 24 kitere og klubben består pr. dato av 62 medlemmer.

Storparten av medlemsmassen kommer fortsatt fra Kristiansand (42 medlemmer), men vi ser også at kitebasillen i stor grad har spredt seg til andre deler av Agder fylkene. I tillegg til arendalittene (12 medlemmer) som har vært representert i noen år ser vi at kitere fra Mandal, Lillesand og Søgne også har hevet seg på lasset. Det er også gøy at flere unge i år har kommet i gang med kiting.

Vi mener miljøet i klubben er meget bra, flesteparten av medlemmene har dukket opp på kiteøkter og mange har vært med på turer og arrangementer. Vi håper at interessen og aktiviteten som har vært gjennom 2005 fortsetter inn i 2006 sesongen.

Økonomi - investeringer

Klubbens økonomi baserer seg på innbetalt kontingent fra medlemmene. I 2005 var kontingenten på kr. 250,-.

Kontantstrøm sesongen 2005:

IB Bankkonto 01.01.05 4.586

Medlemskontingent + 12.755

Salg klubbkite + 4.000

Dugnad Hettegenser.no - russefest + 5.850

Kitebåt - 13.500

Vindmåler - 6.700

Sponsing turer/arrangementer, webside - 4.313

UB Bankkonto 31.12.05 2.678

Investeringer

Klubben har i 2005 investert i følgende:

• Klubbåt ”Kitanic”:

Båten ligger på Flekkerøya, og kan benyttes av alle klubbens medlemmer til å komme seg ut til spotter som ligger i Kristansandsfjorden. Flere av klubbens medlemmer benyttet båten sist høst for å komme seg ut til Grønningene ved Oksøy fyr, som er den mest vindsikre spotten i Kristansand.

• Vindmåler:

Det ble i 2005 investert i en vindmåler som om sommeren er plassert nær Oksøy fyr.

Målingene kan leses av på vindsiden.no. Målingene er også tilgjengelige på WAP.

Om vinteren skal måleren plasseres på Hovden.

Arrangmenter - kiteturer

Styret er fornøyde med de turene og arrangementene som ble gjennomført i 2005, men vi håper at flere av klubbens medlemmer har mulighet til å delta på kommende turer og arrangementer i 2006.

Følgende arrangementer og turer i regi av Kristiansand Kiteklubb ble gjennomført:

Hovden, februar 2005:

19 deltakere, sosial samling med kiting 2 dager. Vi hadde besøk fra våre kitevenner Ozo og George fra La Manga i Spania som fikk testet snowkiting for første gang.

Lista, april 2005:

Offisiell åpning av vannsesongen 2005 på lista. Vi klarte å samle ca. 10 medlemmer til denne tidlige kiteøkten.

Danmark, Vorupør, mai 2005:

18 deltakere. Kiting i bølger i Vorupør, flattvann i Lagunen på Agger og bak moloen i Krik.

Downvindrace, juli 2006:

Ca. 15 deltakere. Preget av lite vind, strekningen ble kortet ned fra Grønningene – Lillesand til Grøningene – Ulvøysund. Seieren gikk til Chrisopher Fornebo. Grilling og kveldskiting på Grønningene med avslutning på Kick.

NM Lista, september 2006:

I samarbeid med Tønsberg Kiteklubb arrangerte vi NM på Lista. Gordon Hauge (KKK) og Barbro Endresen (TKK) var hovedansvarlige for dette vellykkede arrangementet. 130 kitere fra hele Norge deltok på arrangementet.

Danmark, Vorupør, september/oktober 2006:

15 deltakere. Bølger og mye vind i Vorupør, flattvannskiting bak moloen på Krik, kiting på Øsløs samt downvind fra Agger til Krik.

Arrangementer som ble avlyst:

Sørlandsmesterskap (Lista), samling i Arendal samt ”Kom i gang dag” (Lista) ble avlyst. Mye av grunnen til dette var at vi litt ”på sparket” påtok oss å være med å arrangere NM på Lista.

Sponsorer - rabatter

Følgende sponsoravtaler ble inngått for sesongen 2005:

• Hettegenser.no – klubbtøy,

• Robin’s Hood – 15% på kiteutstyr (North, Fanatic, Dakine)

• Fluid.no – 15% på kiteutstyr (Naish, F-One, Prolimit)

Webside – www.krskite.no

Vi takker webmaster Henrik Buestad for god støtte i forbindelse med drifting av hjemmesiden.

Vi konstaterer at det i 2005 har vært stor aktivitet på forumet, og at flere av klubbens medlemmer har bidratt med gode nyheter på hjemmesiden.

Kristiansand 12. januar 2006

Kjetil Johan Iversen

Styrets leder

Svenn Erik Kvannes

Anders Melgaard

Børre Lauvrak