116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Styreverv

Skrevet av Børre Lauvrak
10.01.06 10:14
Kjetil og Anders

Kjetil og Anders som har gjort en knakende god jobb i styret i 2005 vil ut. Svenn og Børre fortsetter.

Nye aktuelle kandidater for styret, som også har sagt seg villige til å være med er:

* Gordon "North pusher" Hauge

* Tallak "spotkongen" Tveide

* Brigt "alltid på" Valland

Vi ønsker også at medlemmene har mulighet til å komme med andre forslag til kandidater. Dette kan gjøres over forumet, eller ved å sende mail til borre.lauvrak@no.ey.com.

Nytt styre skal bestå av 4-6 personer, der minst 1 person kommer fra Arendal. Nytt styre skal være fastsatt innen fredag den 13. januar 2006.

Protokoll fra styremøte samt årsberetning for 2005 blir lagt ut på sidene om et par dager.

Så fort styret er fastsatt vil det bli avholdt styremøte der datoer for arrangementer og turer for 2006 vil bli fastsatt. Medlemskontingent 2006 vil også bli fastsatt og sendt ut rett i etterkant av styremøtet.

Styret Kristiansand Kiteklubb