116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Avtale Med Lufttrafikktjenesten

Skrevet av Kjetil Johan Iversen
24.01.05 15:03

Avtalen er nå undertegnet og sendt i retur. Denne avtalen skal ivareta en hinderfri innflygingssektor til rullebane 04 på Kjevik.

1. Kiting skal KUN foregå øst for innflygingslysene og syd for ytterste crossbar.

2. Kitene må ikke komme høyere enn 40 meter

3. Brudd på denne avtalen må meddeles lufttrafikktjenesten så fort som mulig på tlf:38065653

Ber alle om og overholde disse reglene slik at vi kan fortsette og bruke denne spotten.