116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Medlemskontigent 2005

Skrevet av Kjetil Johan Iversen
07.01.05 07:53

Nå er det tid for innbetalig av kontigent for 2005 sesongen.

Vi har mange arrangementer vi skal gjennomføre dette året, Hovden 2005 er første på kalenderen.

For at vi i styret skal kunne gjøre en best mulig jobb må vi ha noen midler tilgjengelig.

Kontigenten er kr. 250,- og må innbetales på kontonummer: 3060 18 91677 merk det med navn/medlemsnr.

Frist for innbetaling er 15 februar. Medlemmer som ikke har betalt innen 15 februar vil ikke kunne benytte klubbens avtaler i 2005. Oppdatert medlemsliste blir sent til de ulike leverandørene 15 februar.

Får å få et så eksakt medlemstall som mulig blir medlemmer som ikke har betalt innen tidsfrist slettet fra vår medlemsliste.

Minner om kalenderen.

Februar - Styremøte Sted: Lillesand Ansvar: Styret

18 - 20 Februar - Snow Tour 2005 Sted: Hovden Ansvar: Kjetil Iversen

05 - 08 Mai - Klitmøller Cup 2005 Sted: Danmark Ansvar: Børre Lauvrak

Juni - Styremøte Sted: Lillesand Ansvar: Styre

02 - 03 Juli - Downwindrace 2005 Sted: Kristiansand Ansvar: Anders Melgaard - Svenn Kvannes

27 - 28 August - SM - Lista Sted: Lista Ansvar: Styre Krskite

September - Summer Camp Arendal Sted: Arendal Ansvar: Brigt Valland

Oktober - Tur til utlandet Sted: Ikke Bestemt Ansvar: Styre Krskite

Kjetil Johan Iversen

Krskite