116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Om kiting på Lista

Lista er et unikt område på mange vis. Desverre er det også et område hvor vi kitere, windsurfere og bølgesurfere i konflikt med fuglelivet.

Det foregår en kontinuerlig kamp for å bevare mange av de unike fuglebestandene som er avhengig av området. Noen av disse er utryddingtruet. Noen fuglearter er sky og mye berørt av kiting, mens andre, f.eks måker, er tallrike og lite sky. Selv om det flyr en fugl mellom kitelinene dine betyr altså ikke det at kiting er ufarlig for fuglelivet.

Status er at mange av de stedene på Lista som er godt egnet for kiting er fuglefredningsområde. For de områdene dette gjelder skal det ikke under noen omstendigheter foregå kiting. Situasjonen er spent på Lista, og brudd på dette kan fort føre til totalforbud mot brettaktiviteter på Lista - erfaringsmessig har vi ikke stor påvirkningskraft på disse bestemmelsene.

De områdene som er mest egnet for kiting på lista er

  • Midt på Kviljostranda
  • Midt på Hanangerbukta (skiltet til/populært kalt Havika)
  • Ytterst på odden vest for Bausje - "Vraket"
  • Moloen på Borhaug - "Pisserenna".
De to første er bra strender for kitere i alle nivåer på sandstrand, de to sistnevnte er en bølgespot best egnet for svært erfarne kitere. Disse områdene er ikke fuglevernet. Fuglevernet strekker seg såpass langt ut at det ikke er aktuelt for kitere å bevege seg fra ett av disse områdene område til et annet. Parkeringsplassene og kiteområdene er tegnet på kartet. På "Vraket" skal ikke kitere kjøre ut på odden forbi forbudsskiltet, men parkere i boligfeltet.

Kiting på Kviljostranda skal gjøres i god avstand til den store øya, Rauna. Dette er et fuglereservat hvor fuglen har bedre vern enn ellers.

Det er tillatt med Windsurfing under bestemte forutsetninger på Bausje stranda. Kiting er ikke tillatt her, og burde heller ikke være ønskelig idet denne stranden generelt sett er mindre egnet til kiting enn alternativene.

Andre områder hvor det ikke er fuglevern kan utforskes til kiting på eget initiativ.

Følgende forsiktighetsregler skal overholdes av kitere:

  1. Parkering av bil skal foregå på de oppgitte stedene. Bruk av bil på fuglevernsområdet ulovlig - bøtesatsene for dette var vist seg å være svært høye.
  2. Ferdsel skal i minst mulig grad foregå langs stranden. Dette er mer forstyrrende for fugl.
  3. Camping er ikke lov på Listastrendene, bruk i såfall Lomsesanden Campingplass.
  4. Ikke etterlat søppel - hjelp heller til å holde stranden ren.
  5. All organisert aktivitet krever tillatelse fra Fylkesmannen i Vest-agder.

Noen kitere opplever vernet med de restriksjonene det medfører for kiting som unødvendig og urettferdig. Vi håper at dere som kitere på Lista kan heve seg over dette når dere besøker strendene og respektere disse retningslinjene. Det er fortsatt god plass til kiting på Lista. Lista er et unikt og fantastiskt sted å kite. Oppfører vi oss greit er dette den viktigste aksjen vi kan investere i fremtidig tilgang til området.

Fullstendig informasjon om fredning finnes på Naturbase.