116 medlemmer

Ingen vinddata registrert

Medlemskap i Kristiansand Kiteklubb koster kr. 200,- pr år og skal være innbetalt klubbkonto 3060.18.91677 innen 14 dager etter registrering.

Medlemskontingenten går til drift av websiden, sponsing av kursutstyr, turer, konkurranser m.v. Som medlem i klubben vil du kunne delta på alle arrangementer i regi av klubben. Videre vil du kunne benytte deg av de rabattavtaler som klubben har inngått. Mer infor om klubbavtalene finner du ved å velge menyen til venstre. Kristiansand Kiteklubb ønsker alle nye medlemmer velkommen